Forma onorariului perceput clientului de către biroul nostru de avocatură va fi convenită cu acesta la data semnării contractului de asistență juridică, potrivit dispozițiilor art. 129 din Statutul profesiei de avocat, după cum urmează:

  • Onorarii orare, al căror cuantum va fi stabilit în funcție de timpul de lucru afectat realizării activităților juridice solicitate de către client și care vor fi percepute după realizarea efectivă a prestațiilor juridice;
  • Onorarii fixe (forfetare), stabilite pentru realizarea integrală a unei activități juridice solicitată de către client (indiferent de volumul de muncă și resursele ce vor fi alocate ulterior în această privință), și care se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.
  • Onorarii de succes, percepute ulterior soluționării favorabile de către biroul nostru de avocatură a speței juridice încredințată de către client avocatului;
  • Onorarii formate din combinarea criteriilor anterioare.
01

Avocat Tatarici Ramona

Onorarii

Onorariul și modalitatea de plată se stabilește liber între biroul nostru de avocatură și client. Acesta va fi convenit și prevăzut ca atare în contractul de asistență juridică, la data semnării acestuia, înainte de începerea asistenţei şi/sau a reprezentării clientului.

Modalitatea de plată a onorariului este stabilită împreună cu clientul, în funcție și de posibilitățile financiare, existând posibilitatea eșalonării plăților, în funcție de onorariul stabilit.

Potrivit dispozițiilor art. 127 din Statutul profesiei de avocat, pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său, acestea fiind stabilite în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului.

Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

a)timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute de client;

b)natura, noutatea şi dificultatea cazului;

c)importanţa intereselor în cauză;

d)împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;

e)notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;

f)conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;

g)avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;

h)situaţia financiară a clientului;

i)constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.