drept procesual penal

Verificarea măsurilor asigurătorii în cursul procesului penal

Prin Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)[1], au fost aduse trei modificări în cadrul Codului de procedură penală, una dintre acestea vizează măsurile asigurătorii, în sensul obligației organelor judiciare de a verifica periodic aceste măsuri, fiind introdus art. 250, ind. 2Cod Proc. Pen. ... Read More